...

Dilahirkan di pertemuan Sungai Perak dengan Selat Melaka. Dibesarkan di tanah bendang yang terkenal dengan metos terbangnya parang panjang sewaktu Jepun menyerah dan Bintang Tiga bermaharajalela. Berkhidmat di tanah tempat tumpahnya darah dan hilangnya nyawa J.W.W. Birch. Suatu ketika, berlayar keluar dari tanah kelahiran dan kemegahan ke bumi Hamlet. Bukan untuk mencari Romeo & Juliet atau Mozart tetapi meniti jambatan hikmah yang masih ada tertinggal. Kini kembali ke lubuk permainannya. Berkat doa semua, memperolehi PhD dari University of Wales Trinity St. David, Lampeter dalam bidang kepimpinan politik. Ijazah pertama dalam bidang geografi di UM dan MA. dalam Sc. Pol. di UKM. Sempat juga memperolehi Dip. Pendidikan di UIA. Awalnya ingin menjadi guru tiba-tiba beralih menjadi Si Jebat yang mencabar metos kedaulatan sang penguasa. muhaiminsulam@gmail.com

Wednesday, 13 April 2011

Demokrasi atau Kukubesi

Demokrasi

`Kami datang untuk membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan terhadap Allah’ Panglima Islam menjawab di hadapan pemimpin Parsi sewaktu bertanyakan motif Islam dalam peperangan.

Menjadi kesukaran pada hari ini untuk mencari persetujuan tentang definisi demokrasi. Dari pandangan kiri yang extreme dan golongan kanan extreme mempunyai tafsiran yang pelbagai dan saling bertentangan. Ini menimbulkan kekeliruan dalam memahami maknanya. Walau bagaimanapun, persoalan yang utama dalam melihat isu ini ialah mengapa demokrasi begitu penting oleh semua aliran pemikiran politik dunia hari ini?

Demokrasi hanya dianggap suatu istilah yang dihormati selepas perang dunia pertama (Hoffman, 1988:133). Sebelum itu pada abad ketujuh belas, amat kurang yang ingin mengelar diri mereka sebagai kumpulan pejuang demokrat. Istilah itu dilihat sesuatu yang buruk dan menyalahi norma kehidupan pada masa itu. Hitler menganggap demokrasi sebagai political counterpart kepada ekonomi komunis. Sebaliknya, sekutunya Musolini menyebut bahawa negara yang paling demokrat di dunia (ketika itu) ialah Itali dan Jerman. (Hoffman 1988:133). Manakala menurut Trotsky, Setiausaha Parti Komunis Soviet demokrasi akan menjadi irretrievably bourgeois dan counter-revolutionary. Kenyataan ini memperkukuhkan pandangan Karl Marx yang menyebut bahawa state adalah alat kepada kapitalis bagi menindas rakyat.

Istilah demokrasi bermakna pemerintahan rakyat dari rakyat untuk rakyat. Kuasa rakyat bukan sekadar memilih pemimipin tetapi menentukan dasar kerajaan yang memerintah agar memenuhi keperluan dan menjaga kepentingan rakyat. Idea demokrasi semakin berkembang luas dengan kepelbagaian makna dan pendekatan. Bahkan kebanyakan negara di dunia pada hari ini mengakui bahawa demokrasi itu sendiri sesuatu yang luhur untuk negara (John Dunn 1979:11).

Istilah demokrasi berasal daripada perkataan Latin `demokratia’ yang mengabungkan kata demos (people) dengan kratos (power). Dalam istilah kita disebut sebagai `kuasa rakyat’. Makhal Sakti. Ia wujud antara pertengahan abad 5-4 sebelum masihi di negara kota Greek dan mempunyai pengaruh besar di Athens pada 508 sebelum masihi. Ia berlawanan dengan sistem monarchy (pemerintahan individu), oligarchy (pemerintahan kelompok elit) dan timocracy (pemerintahan oleh tuan tanah). Namun dalam pada masa itu, amalan demokratik itu terhad kepada warganegara lelaki Athens yang telah menjalani ‘khidmat ketenteraan’. Manakala lelaki bawah 20 tahun, kaum wanita, hamba, pendatang luar tidak diberikan hak dalam sistem demokrasi klasik itu.

Amerika Syarikat sendiri di peringkat awalnya mempunyai takrifan demokrasi yang sempit. Pada tahun 1776, hak undi hanya diberikan kepada lelaki kulit putih yang dewasa. Manakala hamba, lelaki kulit hitam dewasa dan wanita dinafikan hak sebagai pengundi. Hanya selepas Perang Saudara (lewat 1860an), dan berlakunya pembebasan hamba yang banyak telah membuka ruang untuk diberikan hak undi kepada mereka. Namun itupun terhad kepada kaum lelaki sahaja. Ramai sarjana berpendapat bahawa Revolusi Perancis dianggap sebagai mercu tanda sistem demokrasi dipraktiskan di Eropah dan dunia pada hari ini.

Prinsip kebebasan dan keadilan merupakan istilah yang berkait rapat dengan demokrasi. Prinsip ini adalah terjemahan bahawa setiap warganegara mempunyai hak menentukan kuasa. Sebagai contoh dalam demokrasi berperwakilan, setiap undi mempunyai hak yang sama. Hak ini diperuntukkan dalam undang-undang dan dilindungi oleh perlembagaan.

Kebebasan pula diterjemahkan dalam bentuk kebebasan menyertai politik, bersuara dan berpersatuan. Kebebasan ini diimbangi antara kepentingan individu dnegan tanggungjawab sosial. Kebebasan yang melampau akan melewati tanggungjawab sosial menjurus negara ke dalam anarki (ketidaktentuan).

Dalam sistem demokrasi mempunyai makna yang saling bertentangan seperti; hak majoriti dengan hak individu, kerajaan terhad (limited government) atau kepentingan populariti (popular sovereignty) dan samada harta peribadi atau hak sosial. Hal ini akan menyebabkan timbul masalah penyertaan atau perwakilan, kolektif atau individu, sosialis atau kapitalis.

Dari segi analisa linguistik, istilah demokrasi, kapitalis dan liberalisme adalah perkataan yang memberi maksud yang sama. (Weldon 1953:86).

The Separation of Power

Antara idea demokrasi yang dominan adalah pemisahan kuasa kepada beberapa bahagian; kuasa legislative, executive dan judicative. Dalam sistem feudalisme, pemusatan kuasa kepada individu memungkinkan berlakunya kezaliman dan penindasan terhadap rakyat. Montesquieu mengemukakan idea pemecahan kuasa berdasarkan pengalaman gaya kepimpinan feudal Perancis.

Dalam sistem kerajaan Malaysia pada hari ini, legislative merujuk kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang menggubal perundangan negara. Manakala pihak executive pula merujuk kepada parti yang menguasai kerajaan dan menjalankan dasar dan undang-undang yang diluluskan oleh pihak legislative. Manakala pihak judicative akan mentafsirkan perundangan yang diluluskan jika dibawa ke mahkamah.

Adapun pengalaman politik di Malaysia, konsep the separation of power itu lebih bersifat atas kertas daripada amalannya. Selepas isu yang melibatkan pemecatan Tun Salleh Abbas dan pindaan perlembagaan yang mengurangkan kekebalan raja-raja Melayu, executive begitu berkuasa.

Keadaan di Dewan Rakyat yang BN hilang kuasa 2/3 telah mengendurkan kuasa yang ada pada executive.

The Tyranny of the Majority

J. S. Mill dan Tocqueville mengutarakan persoalan kezaliman majoriti sebagai salah satu persoalan dalam demokrasi. Keadaan ini berlaku apabila hak individu tidak dapat dipertahankan dalam perlembagaan. Crick menyebutkan bahawa fenomena ini sebagai suatu yang kontra dengan kebebasan (paradox of freedom). Contohnya kemenangan Hitler dalam pilihanraya 1933 membawa Jerman ke kancah peperangan. Contoh lain yang diberikan oleh Barbara Goodwin (1997:289) ialah kemenangan Islamic Salvation Front (ISF) di Algeria dalam pilihanraya umum yang kemudian dinafikan oleh pihak tentera dengan satu rampasan kuasa. ISF dakwa pihak tentera kononnya berhasrat mendirikan sebuah negara Islam yang teokrasi dan bertentangan dengan demokrasi.

Kenyataan ini adalah lanjutan pemikiran purba Greek yang menyebut bahawa demokrasi adalah peraturan orang miskin yang mewujudkan istilah kezaliman popular (the popular of despotism). Ini berlaku dalam revolusi Perancis, Robespierre menyebut demokrasi sebagai pembela pengganas (the defenses of terror).

Pendemokrasian Politik

Kemaraan idea demokrasi dimarakkan dengan masalah ekonomi setempat telah menyebabkan beberapa regim ditumbangkan oleh rakyat. Sesetengah regim berundur atau terpaksa berundur dan menyerahkan kuasa kepada rakyat seperti yang berlaku di Spain, Portugal (1974), Argentina (1983), Bolivia, Uruguay (1984), Brazil (1985), Chile (1990) dan sebagainya.

Kejatuhan empayar kuasa Soviet Union adalah akibat daripada proses pendemokrasian politik yang dilaksanakan oleh Presiden Soviet Union. Kejatuhan ini menjadi domino demokrasi kepada negara-negara blok timur seperti Romania, Yoguslavakia, Bulgaria dan sebagainya. Sekaligus era ini menamatkan Perang Dingin antara dua blok yang saling bermusuhan sejak berpuluh-puluh tahun.

No comments: